Skip to product information
1 of 3

Wonder: Kit - Explorer (10 kits)

Regular price
9.999 kr
Regular price
Sale price
9.999 kr

The base package contains two sets in addition to main components such as Wonder: bit control card, Makekit lithium battery and quick charger. The two sets included are Reaction: Bit and Invent: Bit, and they provide the perfect introduction to both Micro: Bit and the creative exploration.

This set includes:
10 Wonder: bit control card (air: bit)
10 Makekit 800Ah Lithium Batteries
1 Quick Charger
100 thirds, plywood and MDF
38 rubber clues
14 Coupling pad in aluminum
12 servos
11 Buzzers
13 LEDs
55 crocodile clamps
290 screws and nuts
1 Quick Start Guide
More projects available online
3 Instructions (Introduction, React: Bit and Invention: Bit)

Hvor mange micro:bit trenger jeg?

Alle våre micro:bit byggesett krever at du har eller kjøper minst en micro:bit. For Air:bit og Hover:bit anbefaler vi at du har 2 micro:bit, der du bruker den ene som fjernstyring.

Kan alle lære å kode?

Ja! Koding er både gøy og givende for alle mellom 6 og 106 år.

Kan jeg endre designet på micro:bit byggesett produktene?

Ja, alle våre byggesett er laget slik at du kan være kreativ og endre både design, konstruksjon og kode. 

Stadig flere oppdager micro:bit som en enkel og tilgjengelig plattform med stort mulighetsrom. Over 200 000 norske 6-klassinger vil få tilgang til micro:bit i perioden 2019-2022. Hover:bit tilbyr programmeringsveiledning for fjernkontroll og mottaker.

Jeg er lærer - kan dette brukes i undervisning for å lære bort ulike fag?

- MakeKit sine byggesett engasjerer elevene og gir dem et godt læringsutbytte og faglig mestring. 

- Fag byggesettene passer til: 

Matematikk: Geometri, vinkler, algebra, funksjoner

Naturfag: Strøm, batterier, elektromagnetisme, radiosignaler

Programmering: Variabler, sensorer, radio, led-display, if/else, dataoverføring

Kunst og håndverk: Konstruksjon og design (gjerne med 3d-printer)

Engelsk: Terminologi, begreper innen flyretninger/orientering

Hover:bit egner seg svært godt til STEM eller STEAM utdanning og blir benyttet i undervisning på skoler i hele verden.

Holder dere workshop for klasser?

Kurs og workshop er en del av kjernen i MakeKit og vi har god erfaring fra å holde workshops for en rekke skoler, vitensentre og talent senteret. Ta kontakt for tilbud!