Hopp til produktinformasjon
1 av 7

WonderKit SYSTEM

Vanlig pris
1.446 kr
Vanlig pris
Salgspris
1.446 kr
WonderKit Control Board (Start:bit)
Kit's
micro:bit (2x pr. special kit or 20x pr. class kit)

WonderKit Systemet er laget for bruk i skole og utdanning. Systemet er laget for fagfornyelsen LK2020, både de overordnede målene nedenfor og en rekke kompetansemål. 

  • 1.3 Kritisk tenkning og etisk bevissthet
  • 1.4 Skaperglede, engasjement og utforskertrang
  • 1.5 Respekt for naturen og miljøbevissthet

 

Systemet bygget rundt grunnpakkene Explorer og Start:bit, byggesettene Air:bit, Hover:bit, Bot:bit og Music:bit er tilleggspakker i systemet som gir deg en valgfrihet og et mer kostnadseffektivt system. 


Læremidlene er laget for læring, mestring og utdanning for bruk i skole, vitensentre, biblioteker og skaperverksteder. 

 

Læremidlene egner seg godt i fagene: 

  • Matematikk 
  • Kunst og håndverk
  • Naturfag
  • Engelsk
  • Valgfag programmering

I tillegg får elever kunnskap og kompetanse i; samarbeid, bruk av verktøy, algoritmisk tenkning, problemløsning og livsmestring. 

Ønsker du å vite mer om kompetansemålene, eller bestille direkte fra oss, ta kontakt på: sales@makekit.no

 

WonderKit Systemet passer i dag for 5. til 10. klasse, men fungerer også på videregående. 

Alle læremidlene er laget av bærekraftige materialer, de er reparerbare og laget for å kunne bli benyttet av flere elever og klasser. 

 

Start:bit 10x inneholder:
10 WonderKit Kontroll kort (Air:bit)
10 MakeKit 800aH litiumbatterier
1 hurtiglader for 6 batterier
200 Skruer og muttere
1 Hurtigstartguide
Flere prosjekter tilgjengelig online

 

10x (class kit) er de vanlige klassesettene som inneholder læremidler, samt reservedeler for bruk i undervisning. 

1x (special version) er for lærere eller skoleledere som ønsker å teste ut og lage læreplaner før innkjøp av de vanlige klassesettene. Denne versjonen kan også brukes om man trenger noen flere en 10 byggesett. 

 

 Du finner mer informasjon om Bot:bit, Hover:bit og Air:bit på deres individuelle sider. 

 

Bestiller du for en skole, vitensenter, bibliotek, skaperverksted eller bedrift og ønsker faktura, ta kontakt på: sales@makekit.no 

Hvor mange micro:bit trenger jeg?

Alle våre micro:bit byggesett krever at du har eller kjøper minst en micro:bit. For Air:bit og Hover:bit anbefaler vi at du har 2 micro:bit, der du bruker den ene som fjernstyring.

Kan alle lære å kode?

Ja! Koding er både gøy og givende for alle mellom 6 og 106 år.

Kan jeg endre designet på micro:bit byggesett produktene?

Ja, alle våre byggesett er laget slik at du kan være kreativ og endre både design, konstruksjon og kode. 

Stadig flere oppdager micro:bit som en enkel og tilgjengelig plattform med stort mulighetsrom. Over 200 000 norske 6-klassinger vil få tilgang til micro:bit i perioden 2019-2022. Hover:bit tilbyr programmeringsveiledning for fjernkontroll og mottaker.

Jeg er lærer - kan dette brukes i undervisning for å lære bort ulike fag?

- MakeKit sine byggesett engasjerer elevene og gir dem et godt læringsutbytte og faglig mestring. 

- Fag byggesettene passer til: 

Matematikk: Geometri, vinkler, algebra, funksjoner

Naturfag: Strøm, batterier, elektromagnetisme, radiosignaler

Programmering: Variabler, sensorer, radio, led-display, if/else, dataoverføring

Kunst og håndverk: Konstruksjon og design (gjerne med 3d-printer)

Engelsk: Terminologi, begreper innen flyretninger/orientering

Hover:bit egner seg svært godt til STEM eller STEAM utdanning og blir benyttet i undervisning på skoler i hele verden.

Holder dere workshop for klasser?

Kurs og workshop er en del av kjernen i MakeKit og vi har god erfaring fra å holde workshops for en rekke skoler, vitensentre og talent senteret. Ta kontakt for tilbud!