Oppsett av Walkera 7 fjernkontroll med 601-mottaker

Binding med Fixed ID:
Gjøres kun en gang, og låser sender og mottaker sammen. Vent på permanent rødt lys i mottakeren først. (midlertidig binding)


ENTER
Velg “MODEL” med piltaster
ENTER
Velg “FIXID”
ENTER
Skift fra OFF til on ON med L
Klikk DN
Et tilfeldig tall blinker
ENT
ENT
RUN -> YES
Vent noen sekunder
EXT
Du har nå bundet opp sender og mottaker med en unik id.

Aktivere bryteren "mix" ut til Aux1:

Dette gjør at du utnytter tre-posisjonsbryteren "MIX" ut til AUX1 på radiomottaker.

ENT, gå til MODEL, gå ned til TYPE, velg AERO

Reversere kanaler om nødvendig
FUNCTION
ENT
REVSW
ELEV -> REV
DN
AILE -> REV
EXT
EXT

Failsafe - hva skal radiomottakeren gjøre om signalet forsvinner? Med throttle til 40% vil man normalt lande ganske raskt uten å kræsjlande. Du kan selv teste med å fly med throttelen litt under middels og se om den synker i høyde. 
FUNCTION
ENT
SAFE
ENT
ELEV -> SAFE (0%)
AILE -> SAFE (0%)
RUD -> SAFE (0%)
THRO -> SAFE -> L40% (bruk R / L)

Expo
Brukes til å få mindre utslag i midten av stikkene og dermed bedre kontroll. Kan også stilles i cleanflight. Hvor mye expo man bruker er en smaksak men disse tallene kan være et sted å starte.

FUNCTION
ENT
DREXP
ENT
CHANN ELEV
DN
DN
DN
EXP -> + 25 (bruk R / L)
UP
UP
UP
CHANN AILE (bruk R / L)
DN
DN
DN
EXP -> + 25 (bruk R / L)
UP
UP
UP
CHANN RUDD
DN
DN
DN
EXP -> + 15 (bruk R / L)

Devo7OppsettSetupWalkera