Denne veiledningen skal hjelpe deg som lærer å gjennomføre undervisning med Kolibri. 

Relevante læringsmål:

Teknologi i praksis: Undersøkingar

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • undersøkje teknologiske produkt og dei vala som er gjorde med omsyn til bruk, tekniske løysingar, funksjonalitet og design
 • vurdere teknologiske produkt ut frå brukartilpassing, HMS-krav og miljøtilpassing

Relevante kompetansemål fra naturfag (teknologi og design): 

Etter 10. trinn: 
 • teste og beskrive egenskaper ved materialer som brukes i en produksjonsprosess, og vurdere materialbruken ut fra miljøhensyn
 • beskrive et elektronisk kommunikasjonssystem, forklare hvordan informasjon overføres fra avsender til mottaker, og gjøre rede for positive og negative konsekvenser

Forberedelser til timen:

Lad opp alle batteriene. De må også lades første gang. Du trenger også 2 stk AA-batterier til hver fjernkontroll.

Prøvebygg og fly en drone i henhold til byggeveiledningen, både med propellbeskytter, og uten propellbeskytter, men med kamera. Test ut alle knappene på fjernkontrollen, som utslag, trimme-knapper og flip.

For å se bildet fra kamera, trenger man et nettbrett eller en mobil med en gratis app, som beskrevet i byggeveiledningen.

Det anbefales å ikke bygge/fly mer enn 5 droner samtidig, da det lett kan bli kaos dersom mange droner er i lufta samtidig i klasserommet.

For ekstra morsom flyging, kan du lage en bane med et par tre rockeringer eller flagg / stolper som elevene må passere eller snu rundt. Gymsal, foaje eller auditorium er ofte godt egnet som flysted. Det anbefales å holde flygingen innendørs.

Innledning til timen:

Del elevene inn i grupper med 1-3 personer pr. drone.

Be elevene ta opp fjernkontrollene. Forklar hva de ulike knapper og stikkene gjør. Fram til flyving skal fjernkontrollen være avslått. På fagspråket heter bevegelsene Aileron, Elevator, Throttle, og Rudder, som du gjerne må nevne og oversette fra engelsk. Begrepene stammer fra flyverdenen. Forskjellen er at på en drone, betyr Throttle at quadkopteret beveger seg rett opp.

Fly:

Drone:

Dette finner vi igjen på fjernkontrollen. La elevene "tørrtrene" med å bevege stikkene og gjenta ordene "rett opp, rett ned, rotere venstre, rotere høyre, fly forover, fly bakover, fly venstre, fly høyre)

Husk at stikkene Elevator og Aileron (forover/bakover og sidelengs) er relative utfra hvilken vei dronen peker. Det blå lyset indikerer neseretningen på drone:

Del ut byggesettene, men vent med å dele ut batteri til drone

Bygging runde 1:

I første byggerunde anbefales det å bruke propellbeskytterne, men ikke kamera. Dette sparer propellene fra å bli ødelagt ved kræsj. Pass på følgende:

 • Motorpluggene passer kun den ene veien. Informer elevene om å være forsiktige når de plugges i.
 • Mange setter propellene på feil motor, da det er to typer propeller som ser nesten like ut (de er speilvendte). Dronen vil da ikke fly. Elevene kan bruke propelltrekkeren for å fjerne propellen og sett på rett type.
 • Pass på at propellene kan rotere fritt, uhindret av ledninger og antenner. 

NB: Motorene er ømfintlige og kan skades dersom de ikke brukes rett. Motorene må monteres så høyt som mulig, slik at de ikke treffer bakken ved et evt. kræsj.

  Oppkobling og flyving:

  Rydd en stor åpen plass i klasserom eller bruk auditorium/gymsal hvor det er god plass.

  Når første gruppe er klar, se over quadkopteret. Sjekk at motorene sitter høyt plassert, noen lunde fast med gummiring på undersiden og propellbeskytter på oversiden. Rydd unna kabler slik at de ikke kan kuttes av propellen. 

  For at ikke dronene skal koble seg til andres fjernkontroller er det viktig å følge noen regler:

   

 • Det er kun lov å skru på radio i samarbeid med lærer
 • Det er kun lov å koble til batteri i drone i samarbeid med lærer
 • Ikke skru av radioen dersom du kræsjer. Behold kontakten til dronen din
 • Om du har skrudd av den en ene må du også skru/koble av den andre (drone/radio)
 •  

  For en ryddig oppkobling kan dere lage en bind-kø der ferdige dronebyggere kan stille seg i kø for å koble opp sin drone. Her kobler dere opp en drone om gangen til den har fått kontakt med en radio (begge slutter å blinke)

  Dersom en gruppe kræsjer bør de ikke skru av senderen, da de mister sin plass i "bind-køen". Hvis de likevel gjør det, eller går tom for batteri, må de tilbake i bind-køen og sammenkoble drone og fjernkontroll på nytt sammen med læreren.

  Flyøvelser dere kan prøve:

  • Prøv å holde dronen mest mulig i ro i lufta. Bruk trimmeknappene på høyre side til dronen slår seg helt til ro. Hvem klarer å bevege seg minst?
  • Flip: Sørg for å fly minst 2 meter over bakken. Bruk flip-knappen, etterfulgt av en rask Aileron- eller Elevatorbevegelse for å ta en loop.
  • Jump-start: Trykk throttle-stikken rett innover mot fjernkontrollen. Dronen vil automatisk lette opp til ca. 1 meter.
  • Bane: Bygg en bane med rockeringer eller tau som må passeres. Hvem klarer å fly raskest gjennom banen og tilbake til start?

  Lading: 

  Drone starter å blinke og vil etterhvert autolande når batteri er tomt. Sett batterier til lading så snart de går tom for strøm. Batterier plugges først i USB-lader, så plugges USB-lader i strømadapter/USB-kilde.

  Bygging runde 2:

  Elevene skal fjerne propellbeskytteren og bruke fire gummiringer på oversiden av motorene isteden. Kamera monteres i henhold til brukermanual. La elevene se bildet på mobilen med appen og gjør evt opptak av bilder eller video. 

  Vurdering:

   

  Diskusjonspunkter:

  • Teknologi og muligheter: Med utgangspunkt i at droner kan bevege seg fritt i tre dimensjoner og utstyres med sensorer, verktøy og andre funksjoner: Hvilke problemer kan droner løse i fremtiden? Hvilke farer og ulemper vil dette med føre?