Skip to product information
1 of 3

Wonder: Kit - Hover: Bit (10 kits)

Regular price
4.999 kr
Regular price
Sale price
4.999 kr

Create your own Micro: bit hovercraft with the templates, and learn about both geometry, algebra and problem solving. This is an exciting set for both young and adults, and it can be used for many different versions, such as catamaran, boat and more. The template is made for pedagogical use at 3 different levels.

Recommended for 13 years and up, or from 11 years in coding clubs.

Includes parts to build 10 kits simultaneously.

* Wonder: Kit Explorer required to use this set

This set includes:
10 + 1 Hover: bit educational templates
Wood, high-quality plywood
Rubber clues
Electric drone engines
Propeller
Nuts and bolts
Zip bags
Quick Start Guide
Spare parts
More projects available online
Instructions (PDFs and videos)

Hvor mange micro:bit trenger jeg?

Alle våre micro:bit byggesett krever at du har eller kjøper minst en micro:bit. For Air:bit og Hover:bit anbefaler vi at du har 2 micro:bit, der du bruker den ene som fjernstyring.

Kan alle lære å kode?

Ja! Koding er både gøy og givende for alle mellom 6 og 106 år.

Kan jeg endre designet på micro:bit byggesett produktene?

Ja, alle våre byggesett er laget slik at du kan være kreativ og endre både design, konstruksjon og kode. 

Stadig flere oppdager micro:bit som en enkel og tilgjengelig plattform med stort mulighetsrom. Over 200 000 norske 6-klassinger vil få tilgang til micro:bit i perioden 2019-2022. Hover:bit tilbyr programmeringsveiledning for fjernkontroll og mottaker.

Jeg er lærer - kan dette brukes i undervisning for å lære bort ulike fag?

- MakeKit sine byggesett engasjerer elevene og gir dem et godt læringsutbytte og faglig mestring. 

- Fag byggesettene passer til: 

Matematikk: Geometri, vinkler, algebra, funksjoner

Naturfag: Strøm, batterier, elektromagnetisme, radiosignaler

Programmering: Variabler, sensorer, radio, led-display, if/else, dataoverføring

Kunst og håndverk: Konstruksjon og design (gjerne med 3d-printer)

Engelsk: Terminologi, begreper innen flyretninger/orientering

Hover:bit egner seg svært godt til STEM eller STEAM utdanning og blir benyttet i undervisning på skoler i hele verden.

Holder dere workshop for klasser?

Kurs og workshop er en del av kjernen i MakeKit og vi har god erfaring fra å holde workshops for en rekke skoler, vitensentre og talent senteret. Ta kontakt for tilbud!