Menu
Cart

Guides — oppsett

Oppsett av Walkera 7 fjernkontroll med 601-mottaker

Posted by Henning Pedersen at

Binding med Fixed ID:Gjøres kun en gang, og låser sender og mottaker sammen. Vent på permanent rødt lys i mottakeren først. (midlertidig binding) ENTERVelg “MODEL” med piltasterENTERVelg “FIXID”ENTERSkift fra OFF til on ON med LKlikk DNEt tilfeldig tall blinkerENTENTRUN -> YESVent noen sekunderEXTDu har nå bundet opp sender og mottaker med en unik id. Aktivere bryteren "mix" ut til Aux1: Dette gjør at du utnytter tre-posisjonsbryteren "MIX" ut til AUX1 på radiomottaker. ENT, gå til MODEL, gå ned til TYPE, velg AEROReversere kanaler om nødvendigFUNCTIONENTREVSWELEV -> REVDNAILE -> REVEXTEXTFailsafe - hva skal radiomottakeren gjøre om signalet forsvinner? Med throttle til 40%...

Read more →